วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 ต้นแบบเหมือนจริง Sketch up ทั้ง 6 ด้าน ของตัวบรรจุภัณฑ์ สบูมะขามน้ำผึ้ง


ต้นแบบเหมือนจริง Sketch up ด้านหน้า


ต้นแบบเหมือนจริง Sketch up ด้านหลัง


ต้นแบบเหมือนจริง Sketch up ด้านขวา


ต้นแบบเหมือนจริง Sketch up ด้านซ้าย


ต้นแบบเหมือนจริง Sketch up ด้านบน


ต้นแบบเหมือนจริง Sketch up ด้านล่าง
ข้อมูลการผลิตและการจัดจำหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ชื่อวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพ บ้านหนองสมบัติ
รูปแบบและกิจกรรมการผลิต   มีทั้งแบบต่อเนื่องละตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า มีปริมาณการผลิตไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเวลา จำนวนสมาชิกที่สร้างงานและปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า
สรรพคุณ  บำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ขาวกระจ่างใส ไร้ความหมองคล้ำ
วิธีใช้  ควรใช้ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายเป็นประจำเช้า-เย็น     

แนวคิดของสินค้า / การดำเนินการผลิต / ข้อมูลประวัติการผลิตสินค้า
            ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกิดจากการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่นอย่าง “มะขาม”  เป็นสบู่ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้ง จึงถูกเรียกว่า “ สบู่มะขามน้ำผึ้ง”  ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพ บ้านหนองสมบัติ โดยมีแนวคิดว่ามะขามเป็นพืชที่มากในท้องถิ่น และมีประโยชน์ สรรพคุณมากกว่าการเป็นผลไม้หรือวัตถุดิบประกอบอาหารธรรมดา หากแต่มะขามยังมีสรรพคุณเกี่ยวกับความงามด้วย อีกทั้งในปัจจุบัน คนทุกเพศทุกวัยต่างให้ความสำคัญกับเรื่องความสวยความงามมากขึ้น จึงทำให้ทางประธานกลุ่มสนใจและเริ่มที่จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ความงามจากมะขามเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในกลุ่มต่างๆ แล้วทำการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกเพื่อการผลิต  อีกทั้งมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการผลิตและประยุกต์ให้มีสรรพคุณที่มากขึ้นกว่าสบู่มะขามธรรมดาที่มีทั่วไป  โดยการใส่ส่วนผสมของน้ำผึ้ง เพื่อเพิ่มสรรพคุณของสบู่ จนเกิดเป็นสบู่มะขามน้ำผึ้ง ซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ธรรมดาอย่างมะขามและยังสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพ บ้านหนองสมบัติอีกด้วย

เป้าหมายและความคาดหวังของธุรกิจ / การขยายงาน / การผลิตสินค้าและการใช้บรรจุภัณฑ์
                ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ธรรมดาอย่างมะขามและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ชุมชนและครอบครัว
สภาพปัจจุบัน / ปัญหาที่เกิดขึ้น / ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน

            1. สภาพปัจจุบัน / ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตผลิตภัณฑ์
                    - กำลังการผลิตน้อย เครื่องมือไม่มีศักยภาพ
                2. สภาพปัจจุบัน / ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์
                     - ไม่ดึงดูดสายตาหรือความสนใจของผู้ซื้อ
                3. สภาพปัจจุบัน / ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการตลาดและการขนส่ง
                     - มีตลาดลูกค้าไม่กว้างขวางและมีระบบขนส่งไม่สมบูรณ์พร้อมจึงทำให้การกระจายสินค้าไม่กว้างขว้าง

การศึกษาวิเคราะห์วิพากษ์และใช้เป็นต้นแบบการศึกษาวิจัยด้วยวิธี  Visual & Swot Analysis และการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนา (Community-based participatory research : CBPR) ร่วมให้ข้อมูลและร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการแบบประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Groups)
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส (SWOT Analysis)

ผลิตภัณฑ์สบู่มะขามน้ำผึ้งกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพ บ้านหนองสมบัติ

จุดแข็ง
- ผลิตภัณฑ์มีราคาย่อมเยา
- ใช้วัสดุท้องถิ่น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนการผลิตไม่สูง
-
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้กับคนทุกระดับ


จุดอ่อน
- กำลังการผลิตน้อย เวลาในการผลิตไม่แน่นอน
- มีคู่แข่งในตลาดมาก
- การประชาสัมพันธ์ไม่กว้างขวาง
- รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไม่ดึงดูดความสนใจ
- ผู้ประกอบการขาดทักษะทางการตลาด


โอกาส
- มีความพร้อมทางด้านแหล่งวัตถุดิบ
- สามารถรับงานการผลิตตามสั่งของลูกค้าได้
- หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุน
- ผลิตภัณฑ์สามารถประยุกต์ และพัฒนาได้


อุปสรรค
- จำนวนผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวในตลาดมีมาก
- ค่าแรงงานและค่าขนส่งมีราคาสูง
- สินค้าไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
- หน้าร้านที่จัดจำหน่ายไม่กว้างขวางวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Artwork ต้นแบบเหมือนจริงของกล่องสบู่สมนุนไพรมะขามน้ำผึ้ง ด้วยโปรแกรม sketchup 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า สบู่มะขามน้ำผึ้ง จังหวัดชัยนาท

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า สบู่มะขามน้ำผึ้ง จังหวัดชัยนาท
จัดทำโดย กลุ่ม  Unity Group ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล ส.1

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณชลอ เอียงเป้
ชื่อสินค้า : สบู่มะขามน้ำผึ้ง
รหัสผู้ประกอบการ: 180100019
ประเภท : กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ
ที่อยู่ :193 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
เบอร์โทร : 085-8732369
ขนาด (Size : cm) กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร
รูปแบบการขาย : ก้อน
ราคา  35 บาท

รายละเอียดข้อบกพร่องบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ไม่แน่น
ขาดความน่าเชื่อถือ
ฉลากอาจขาดง่าย และติดไม่สวยงาม
ไม่มีลายกราฟฟิกสวยงาม น่าสนใจ

ข้อมูลของสินค้า

สบู่มีอายุ 4 เดือน  ไม่ใส่สารกันเสีย ส่งขายที่ศูนย์โอท็อปจังหวัดชัยนาจ เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง สินค้าใช้เวลาทำ 1 สัปดาห์  เคยส่งประกวดได้รางวัลที่สองของจังหวัด


มูดบอร์ด Present การสืบค้น

ด้านหน้าของสบู่มะขามน้ำผึ้ง

ด้านหลังของสบู่มะขามน้ำผึ้ง

กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning)

การเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning) โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับชุมชน โดยรู้จักบูรณาการความรู้ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ไปปรับใช้จริง ในสถานการณ์จริง ด้วยการให้มีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้จริง สืบค้นข้อมูลจริง จากโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท (Community Based Participatory Research) และตามกระบวนการดำเนินงานออกแบบ 3 ส. คือ สืบค้น สร้างสรรค์ตามสมมติฐานและสรุปผลงาน ตามลำดับวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
FACIAL TREATMENT GENTLE CLEANSER


ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางเนื้อครีมนุ่มละมุน ผสานคุณค่าบำรุงจาก พิเทร่า และสารสกัดจากดอกไวท์ วิลโลว ขจัดสิ่งสกปรกที่อยู่บนใบหน้าได้อย่างหมดจด ให้ผิวดูชุ่มชื้น ใช้เพียงครั้งเดียวก็สัมผัสได้ว่าผิวสะอาดดูกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวผสมและผิวแห้ง

ลักษณะผลิตภัณฑ์

สูตรเนื้อครีมนุ่มละมุน ช่วยขจัดเครื่องสำอางได้อย่างง่ายดาย

ส่วนผสม

Water, Sodium Lauroyl Glutamate, Propylene Glycol, PEG-150 Stearate, Galactomyces Ferment Filtrate, Sodium PCA, Glycol Stearate, Butylene Glycol, Cocamide MEA, Phenethyl Alcohol, Methylparaben, Propylparaben, Rosa Canina Fruit Oil, Stearamide AMP, Pentylene Glycol, Triclosan, Dipotassium Glycyrrhizate, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Salix Alba (Willow) Bark Extract.

วิธีใช้

ขั้นตอนแรกของกระบวนการทำความสะอาดผิว ตักครีมขนาดเท่าผลองุ่นลงบนปลายนิ้วที่แห้งสนิท แล้วแตะเนื้อครีมที่หน้าผาก แก้มทั้งสองข้าง และคาง นวดเป็นวงกลมเบาๆ อย่างต่อเนื่องนานประมาณ 2-3 นาที แล้วใช้ทิชชู่เช็ดออกเบาๆ หรือผสมน้ำปริมาณเล็กน้อยเพื่อละลาย ก่อนจะล้างออกด้วยน้ำอุ่น ใช้เป็นประจำทุกคืนก่อนตามด้วยเคล็นเซอร์

ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

    การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging  design) หมายถึง  การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์

นิยามของคำว่าบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ได้กล่าวไว้ ดังนี้

กองส่งเสริมอุตสาหกรรม(2517:19) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง ภาชนะที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งใช้ประโยชน์ โดยความประหยัดและปลอดภัย

นิไกโด เคล็คเจอร์(Nikaido Clecture) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมการขายกับการประสานประโยชน์ระหว่างวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการคุ้มครองในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาในคลัง

ในพจนานุกรมใหม่ของ เว็บสเตอร์ส (Webster's new collegiate Dictionary:1956)  กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ คือ กล่องหรือหีบห่อที่ทำขึ้นเพื่อเก็บรักษาหรือเพื่อการขนส่ง

สุดาดวง เรืองรุจิระ(2529:128) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ตลอดขบวนการทางการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ สร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์

ดารณี พานทอง(2524:29) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ คือ สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุผลิตภัณฑ์รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งผู้ผลิตไปยังแหล่งบริโภคหรือแหล่งใช้ประโยชน์ เพื่อวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการป้องกันและรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ  ตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกัน เมื่อแรกผลิตให้มากที่สุดนอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิตและหีบห่อ อาจสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด วัตถุประสงค์ทางด้านการเก็บรักษา เป็นต้น